Show Sidebar Autentificare

Conferinţa știinţifică națională cu participare internațională ”Diminuarea comportamentelor agresive la copii: idei – experiențe – bune practici”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 

CATEDRA DE PSIHOLOGIE

Vă invită să participaţi la Conferinţa știinţifică națională cu participare internațională Diminuarea comportamentelor agresive la copii: idei – experiențe – bune practici, care se va desfășura la 16 octombrie 2015.

Obiectivul Conferinţei: Schimb de experienţă şi idei, valorificarea experiențelor pozitive în diminuarea comportamentelor agresive ale copiilor de diferite vârste.

Apelul de a participa este adresat: oamenilor de știință, cadrelor didactice, lectorilor universitari, psihologilor, managerilor instituțiilor preșcolare și preuniversitare, reprezentanților ONG-urilor ce prestează servicii copiilor și tinerilor.

Limbi oficiale: română, rusă, engleză.
Conferința va avea loc în incinta Universității Pedagogice de Stat

”Ion Creangă”, blocul II (or. Chișinău, str. I. Creangă 1)

  1. Termenul limită de prezentare a formularului de participare este 1 octombrie 2015. Vă rugăm să trimiteţi FORMULARELE DE PARTICIPARE în format electronic la adresa olessyav@yahoo.com
  2. Termenul limită de prezentare a lucrărilor la Conferinţă este 10 octombrie 2015. Vă rugăm să trimiteţi ARTICOLELE în format electronic la adresa chitoroga@gmail.com

 

Studiază sau cercetează în SUA!

Ambasada SUA în Moldova anunță concursul anual pentru Programul Fulbright pentru cercetători, Programul Fulbright pentru dezvoltarea facultăților, Programul Fulbright pentru studenți străini și Programul Hubert H. Humphrey pentru anul academic 2016-2017. Data limită pentru completarea formularelor este 1 iunie, 2015.

Pentru mai multă informație și formulare on-line, va rugam să vizitați http://moldova.usembassy.gov/022715.html

Sursă: Studiază sau cercetează în SUA! | UPS „Ion Creangă”

Program de Burse Universitare pentru tinerii romi

Roma Education Fund din Budapesta, Ungaria, și Fundația „Remembrance, Responsability and Future” anunță cel de-al doisprezecelea an de desfășurare a Programului de Burse Universitare în Drept și Științe Umanistice pentru tinerii romi, care momentan studiază sau din toamna 2015, doresc să-și urmeze studiile la o universitate sau colegiu acreditat din Republica Moldova.Scopul Programului este facilitarea accesului la învățămîntul superior pentru reprezentanții etnici rome prin oferirea unei burse de studiu, care va acoperi taxa de școlarizare, costul cărților, materiale didactice, și parțial, cheltuielile pentru cazare.

Program Budapesta

Sursă: Acțiuni | UPS „Ion Creangă”

Zile de informare organizate de Biblioteca Științifică

achizitii-noiBiblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău vă invită la Zilele de informare, desfășurate în perioada 27 aprilie – 8 mai 2015.

Mai jos găsiți lista publicațiilor din domeniile psihologiei și asistenței sociale intrate în colecțiile Bibliotecii Științifice pe parcursul anului 2014 ce vor fi expuse în cadrul expoziției.

Telefon de contact: (+373) 022-358-355

Burse de studii peste hotare pentru tinerii din Republica Moldova

Circa 6000 de burse de studii peste hotare vor fi oferite în anul de studii 2015-2016 în baza celor peste 50 de tratate internaționale încheiate între Guvernul Republicii Moldova și guvernele altor state.

Cele mai multe burse – 5500 la număr sînt oferite în baza tratatului în domeniul educației încheiat cu România. Totodată, doritorii de a studia peste hotarele țării vor putea opta și pentru alte țări, inclusiv Federația Rusă, Bulgaria, Turcia, Slovacia, Cehia, Letonia, China, Qatar.

O altă oportunitate de studii peste hotare sînt Programele educaționale ale Guvernelor unor state, precum Guvernul Republicii Franța (Alianța Franceză); Guvernul Statelor Unite ale Americii (Programele Flex, Fulbright, Muski etc), Guvernul Germaniei (DAAD).

Începînd cu 1 ianuarie 2014, tinerii din Republica Moldova pot opta și pentru programe de mobilitate oferite în cadrul noului program al UE pentru educație, instruire, sport și tineret – „Erasmus+”, deschis și pentru țările din Parteneriatul Estic. Studenții din țările Parteneriatului Estic vor avea posibilitatea de a primi subvenții pentru a participa la programele comunitare de masterat. Totodată, programul UE oferă posibilitatea unor studii doctorale, astfel de burse urmînd să fie finanțate din programul „Marie Skłodowska-Curie”, parte a noului program Orizont 2020 pentru cercetare și inovare.

În același timp, tinerii pot alege și programele de mobilitate academică oferite de către organizaţii internaţionale şi regionale, precum Consiliul Europei, UNESCO, Inițiativa Central Europeană, Programul (CEEPUS) și altele.

Toate ofertele de burse pot fi găsite pe site-ul ministerului Educației www.edu.md.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com