Show Sidebar Autentificare

Evaluarea Personalității  – de la normalitate la patologie

Cred ca ești de acord că persoanele ”sensibile”, ”nevrotice” sau ”dificile” sunt cele care ne condimentează viața și că personalitățile ”accentuate” și cele cu diferite ”tulburări de personalitate” (paranoicii, narcisiștii, evitații, obsesiv-compulsivii, dependenții, histrionicii etc.) sunt și ele printre noi (reprezintă între 5 și 10 % din populație!) și … ne fac viata mai interesanta!

Nu le poți ignora pentru că astfel de persoane pot fi CLIENȚII, COLEGII, VECINII sau RUDELE noastre…. Read More

Masa rotundă „Implementarea Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual: provocări și bune practici”

Temele tezelor de licență și master 2016-2017

Coordonatorii și temele tezelor de licență pentru studenții de la învățămînt cu frecvență redusă anul 2016-2017

Coordonatorii și temele tezelor de licență pentru studenții de la învățămînt cu frecvență la zi anul 2016-2017

Coordonatorii și temele tezelor de master pentru anul 2016-2017

Coordonatorii și temele tezelor de master pentru anul 2016-2017 (Suceava)

Susținerea prealabilă a tezelor de licență 2017

GR. 401, 402 (învățămînt cu frecvență redusă) – 10 APRILIE

GR. 301, 302 (învățămînt cu frecvență la zi) – 11 APRILIE

MASTERAT (specializările: Activitatea psihoeducaţională de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic,  Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite organizații, Asistenţa psihosocială în sistemul legal) – 12 APRILIE

Vă invităm la Ziua ușilor deschise 2017

Stimați prieteni!

Cu ocazia Zilei ușilor deschise vă invitam sa faceți cunoștință cu Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă”.

Pe data de 18 martie (sâmbăta) în bl. 2 vor avea loc mai multe treninguri practice:

 • „Да и нет” В чем сложность соглашаться и отказывать. Упражнения и демонстрационая сесия. Елена Бычева (ora 11.00)
 • Воспитание ребенка в первый год жизни. Психологические хитрости. Козман Татьяна. (ora 11.00)
 • Ce pot! Ce vreau! Și ce voi face. Trening de orientare profesională. Zinaida Popa (ora 12.00)

Aveți ocazia să faceți cunoștință cu absolvenții noștri să să discutați cu actualii studenți.

Participanții vor primi diplome.

Detalii la nr. de tel: 069673725 sau pe mail: catedrapsihologie@gmail.com

https://psy.upsc.md

Distribuiți această informație la cât mai multă lume!

EȘTI TU CARE ALEGI PSIHOLOGIA LA UPSC!

Inline image 2

Conferinţa ştiinţifico-practică “Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă”

 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii invită doritorii din Republica Moldova şi de peste hotare să participe la conferinţa  ştiinţifico-practică “Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă”, care se va desfăşura la 21 octombrie 2016 la Chişinău.

Protecţia copilului de violenţă, precum şi prevenirea fenomenului abuzului faţă de copii este posibilă prin colaborarea între profesionişti şi susţinerea eforturilor de instruire a specialiștilor care lucrează cu copiii şi pentru copii.

Conferinţa va întruni experţi, cercetători, asociaţii, practicieni, autorităţi care vor realiza schimb de informaţii, bune practici şi cercetări în domeniul psiho-social, contribuind astfel la efortul comun în prevenirea şi combaterea violenţei faţă de copii atât în Republica Moldova, cât şi la scară internaţională.

Conferinţa va susţine mai multe sesiuni tematice:

 1. Prevenirea primară şi secundară a violenţei faţă de copii în instituţiile educaţionale şi de protecţie socială.
 2. Politici şi practici educaţionale şi sociale în domeniul protecţiei copilului şi familiei de violenţă.
 3. Trauma psihică şi reabilitarea psihologică a copiilor victime ale violenţei.
 4. Abordarea psiho-pedagogică a copiilor în situaţii de risc, inclusiv a victimelor violenţei.
 5. Aplicarea politicilor de protecţie a copilului în instituţiile educaţionale şi de protecţie socială.

Sunt încurajate comunicări ce vor reflecta modele/programe de formare iniţială şi continuă a psihologilor şi asistenţilor sociali la tematicile sus numite.

La conferinţă sunt invitaţi să participe cercetători, lectori universitari, psihologi practicieni, cadre didactice, manageri ai instituţiilor de învăţământ preşcolar și preuniversitar, angajați ai serviciilor sociale, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi autorităţilor publice din Republica Moldova şi de peste hotare.

Conferinţa va avea loc în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (or. Chişinău, str. Ion Creangă, 1).

Doritorii de a participa la conferinţă sunt rugaţi să completeze formularul de aplicareşi să-l expedieze cel târziu până pe data de  1 octombrie 2016 la numărul de fax: 022 74 83 78 sau la adresa de email ptopada@cnpac.org.md

Participanţilor li se oferă posibilitatea de a prezenta Comunicări în cadrul sesiunilor/atelierelor tematice. Doritorii vor specifica acest lucru în formularul de aplicare şi vor lua în considerare condiţiile de redactare descrise în Anexa 1 „Condiţii de redactare (pag. nr. 2).

Doritorii de a publica lucrarea prezentată la conferinţă în Culegerea de articole a conferinţei, vor specifica acest lucru în formularul de aplicare şi vor lua în consideraţie condiţiile de redactare descrise în Anexa 1 „Condiţii de redactare” (pag. nr. 1).

Participanţii la conferinţa ştiinţifico-practică, la solicitare, vor obţine Certificate de participare pentru 8 ore. Participanţii care vor modera ateliere, vor avea prezentări în plen sau în ateliere, la solicitare, vor obţine certificate de participare pentru 20 ore.

Toţi participanţii la conferinţă vor beneficia de mapa participantului şi pauze de cafea. Alte cheltuieli vor fi acoperite de participanţi.

Admitere 2016

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială anunță că începând cu data de  25 iulie – 01 august  va avea loc desfăşurarea admiterii la ciclul I – studii superioare de licenţă în Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, pentru anul de studii 2016 – 2017

În prezent în cadrul facultății sunt pregătiți specialiști la următoarele specialități și specializări:

Ciclul I, Licenţă

 • Psihologie
 • Psihopedagogie
 • Asistenţă socială
 • Psihopedagogie specială

Read More

Conferința științifică a studenților și masteranzilor, ediția 2016

În data de 1 aprilie 2016, a avut loc evenimentul așteptat de către studenți și masteranzi, și anume “Conferința de totalizare a activității științifice a studenților și masteranzilor”, la care studenții Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” și-au comunicat cercetările și experiențele.
Domeniul cercetărilor a fost variat: inteligența emoțională, încrederea interpersonală, sindromul burnout, anxietate, etc.

“Studenții trebuie motivați și încurajați prin astfel de evenimente, care ar putea să le deschidă potențialul de cercetator și orator” a afirmat membrul comisiei, Lucia Chitoroga.

Cele mai reușite comunicări au fost premiate cu diplome și mențiuni. Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com