Facultate

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este una dintre cele mai vechi facultăți de profil din Republica Moldova, fiind, din anul 1970, un exemplu de promovare a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 1400 de studenţi şi aproximativ 70 de cadre didactice, care activează în cadrul a trei catedre, facultatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări multiple cu facultăți similare din țară și străinătate. Printr-o bogată ofertă de programe de studii facultatea le oferă viitorilor și actualilor studenţi oportunitatea de a dobândi cunoştinţe vaste în domenii de interes major pentru Republica Moldova. Cercetarea se desfăşoară și ea la cel mai înalt nivel de performanță, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială deţinând o poziţie de frunte în cercetarea științifică din Republica Moldova, având și un Consiliu științific specializat (de doctorat) propriu. Colectivele de cadre didactice din facultate sunt implicate în multiple proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a trei laboratoare de cercetare, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de specialitate, inclusiv în revista facultății – „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială”. Prin acțiuni susținute de stimulare a performanţelor în cercetare și educație, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.