Show Sidebar Autentificare

Admitere 2018

ADMITEREA 2018
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială este una din cele mai mari facultăți cu acest profil din R. Moldova, întrunind circa 1400 studenți. În prezent în cadrul facultății sunt pregătiți specialiști la următoarele specialități și specializări:

Ciclul I, Licenţă

 • Psihologie
 • Psihopedagogie
 • Asistenţă socială
 • Psihopedagogie specială

Ciclul II, Masterat

 • Activitatea psihoeducaţională de consiliere şi psihoterapie a psihologului (120 cr.)
 • Psihodiagnostic şi intervenţii în diferite tipuri de organizaţii (120 cr.)
 • Asistența psihosocială în sistemul legal (120 cr.)
 • Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (120 cr.)
 • Logopedie
 • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille (120 cr.)
 • Politici sociale de susținere a familiei și copilului
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației

Ciclul III, Doctorat

 • Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Termenul de depunere a actelor: 9 – 19 iulie 2018

Actele necesare:

 • cerere de înscriere tip
 • buletinul de identitate
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă
 • certificatul medical-tip (nr.086/e)
 • fotografii 3×4 cm
 • extras din carnetul de muncă (pentru angajaţi)
 • livretul militar (după caz).

Facultatea dispune de:

 • 1 bloc de studii;
 • 1 cămin studenţesc renovat;
 • 1 sală sportivă;
 • 1 mediatecă modernă datată cu echipament performant;
 • 2 laboratoare de psihologie;
 • 1 bibliotecă modernă și bogată;
 • reţea Internet WIFI;

 

După studii va puteți angaja

Psihologie – în toate instituțiile preșcolare, școlare, instituții profesionale, organizații particulare, penitenciare, organele de forță, ONG- uri și încă o gama foarte largă de oportunități care va permite să va angajați în orice domeniu de activitate ce presupune munca cu oamenii.

Psihopedagogie – în instituții preșcolare și școlare, (creșe, grădinițe, școli gimnazii, licee, scoli de meserii, instituții profesionale) centre de dezvoltare a copiilor și alte instituții în calitate de psihopedagog.

Asistenţă socială – în direcții de asistență socială; aziluri de bătrâni, primării, penitenciare, organele de forță, în Ministerul muncii protecției sociale și familiei, centre de plasament, case comunitare, centre de socializare, centre de plasament temporar de tip familial, centre de diagnosticare și reabilitare, direcțiile pentru protecția drepturilor copilului, ONG- uri etc.

Psihopedagogie specială – în instituții speciale și auxiliare (preșcolare, școli, gimnazii, licee, școli de meserii, centre de consultare și reabilitare, instituții profesionale), instituții generale de învățământ cu practici incluzive (creșe, grădinițe, școli gimnazii, licee, scoli de meserii, instituții profesionale), instituții medicale (policlinici, spitale, aziluri de bătrâni), centre de plasament, case comunitare, centre de socializare, centre de plasament temporar de tip familial, centre de diagnosticare și reabilitare.

În cadrul facultății se organizează activități extracurriculare, seminare cu invitați de peste hotare, activitate de voluntariat.

Studiile sunt asigurate de profesori cu experiență mare în domeniu care activează în instituții practice.

Sunt locuri la buget și contract, studenții au posibilitatea de a primi burse de gradul III, II și I.

 

Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1

Tel. (+373 22) 358414; 747208; Fax: 358414;

E-mail: catedrapsihologie@gmail.com

http://www.facebook.com/catedra.psihologie


Descarcă pliant: 1, 2


Lasă un răspuns

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com