Show Sidebar Autentificare

Conferința științifică 2019 a profesorilor și cercetătorilor UPSC „Ion Creangă”

Pe data de 21.03.2019 colectivul profesoral de la Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială s-a întrunit în cadrul Conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPSC „Ion Creangă”. Au fost discutate în plen 3 prezentări cu impact profesional, toate diferite și foarte interesante. Le mulțumim mult d-nei decan Carolina Perjan, d-nei Dorina Ponomari si d-nei Ecaterina Zubenschi pentru pregătirea minuțioasa a prezentărilor! De asemenea mulțumiri aducem și moderatoarei activității – d-nei Elena Losîi, șefa catedrei de psihologie!

Conferinţa ştiinţifico-practică “Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență”

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR, STIMAŢI COLEGI!

 Este o mare plăcere şi onoare pentru noi să Vă invităm şi să ne întâlnim la Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PSIHOLOGILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚĂ, care se va desfăşura la 26 octombrie 2018. Intenţia principală a acestei conferințe este schimbul de experienţă într-un mediu profesional, prietenos, academic şi de practicieni: psihologi, lectori universitari, cadre didactice, managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar,  cu idei moderne şi tehnologii practice în prevenirea violenței și formarea specialiștilor în domeniu.

Vă rugam să vă înregistrați online!

Detalii cu privire la condițiile de participare!

Înmânarea solemnă a diplomelor de absolvire, promoția 2018

Pe 4 iulie 2018, la 11:00, vă invităm la înmânarea solemnă a diplomelor de absolvire a Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, promoția 2018!

La eveniment se invită toți absolvenții – ciclul I secția zi și secția învățământ cu frecvență redusă și ciclul II masterat, cadrele didactice, șefii de catedre, metodiștii, dl rector, prorectorii și alte persoane interesate!

Admitere 2018

ADMITEREA 2018
Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială este una din cele mai mari facultăți cu acest profil din R. Moldova, întrunind circa 1400 studenți. În prezent în cadrul facultății sunt pregătiți specialiști la următoarele specialități și specializări:

Ciclul I, Licenţă

 • Psihologie
 • Psihopedagogie
 • Asistenţă socială
 • Psihopedagogie specială

Ciclul II, Masterat

 • Activitatea psihoeducaţională de consiliere şi psihoterapie a psihologului (120 cr.)
 • Psihodiagnostic şi intervenţii în diferite tipuri de organizaţii (120 cr.)
 • Asistența psihosocială în sistemul legal (120 cr.)
 • Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (120 cr.)
 • Logopedie
 • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille (120 cr.)
 • Politici sociale de susținere a familiei și copilului
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației

Ciclul III, Doctorat

 • Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Termenul de depunere a actelor: 9 – 19 iulie 2018

Actele necesare:

 • cerere de înscriere tip
 • buletinul de identitate
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă
 • certificatul medical-tip (nr.086/e)
 • fotografii 3×4 cm
 • extras din carnetul de muncă (pentru angajaţi)
 • livretul militar (după caz).

Facultatea dispune de:

 • 1 bloc de studii;
 • 1 cămin studenţesc renovat;
 • 1 sală sportivă;
 • 1 mediatecă modernă datată cu echipament performant;
 • 2 laboratoare de psihologie;
 • 1 bibliotecă modernă și bogată;
 • reţea Internet WIFI;

 

După studii va puteți angaja

Psihologie – în toate instituțiile preșcolare, școlare, instituții profesionale, organizații particulare, penitenciare, organele de forță, ONG- uri și încă o gama foarte largă de oportunități care va permite să va angajați în orice domeniu de activitate ce presupune munca cu oamenii.

Psihopedagogie – în instituții preșcolare și școlare, (creșe, grădinițe, școli gimnazii, licee, scoli de meserii, instituții profesionale) centre de dezvoltare a copiilor și alte instituții în calitate de psihopedagog.

Asistenţă socială – în direcții de asistență socială; aziluri de bătrâni, primării, penitenciare, organele de forță, în Ministerul muncii protecției sociale și familiei, centre de plasament, case comunitare, centre de socializare, centre de plasament temporar de tip familial, centre de diagnosticare și reabilitare, direcțiile pentru protecția drepturilor copilului, ONG- uri etc.

Psihopedagogie specială – în instituții speciale și auxiliare (preșcolare, școli, gimnazii, licee, școli de meserii, centre de consultare și reabilitare, instituții profesionale), instituții generale de învățământ cu practici incluzive (creșe, grădinițe, școli gimnazii, licee, scoli de meserii, instituții profesionale), instituții medicale (policlinici, spitale, aziluri de bătrâni), centre de plasament, case comunitare, centre de socializare, centre de plasament temporar de tip familial, centre de diagnosticare și reabilitare.

În cadrul facultății se organizează activități extracurriculare, seminare cu invitați de peste hotare, activitate de voluntariat.

Studiile sunt asigurate de profesori cu experiență mare în domeniu care activează în instituții practice.

Sunt locuri la buget și contract, studenții au posibilitatea de a primi burse de gradul III, II și I.

 

Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1

Tel. (+373 22) 358414; 747208; Fax: 358414;

E-mail: catedrapsihologie@gmail.com

http://www.facebook.com/catedra.psihologie


Descarcă pliant: 1, 2


Conferinţa ştiinţifică a studenților și masteranzilor, ediția 2018

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

ANUNŢ

VINERI, 27 aprilie 2018, va avea loc

Conferinţa ştiinţifică a studenților și masteranzilor Facultăţii Psihologie şi Psihopedagogie specială UPS ”Ion Creangă”, ediția 2018

Programul de lucru:

I. Catedra Psihologie

Moderator: Lucia Chitoroga, lector superior, catedra Psihologie

Read More

Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS “Ion Creangă”

Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS “Ion Creanga” – “Probleme ale științelor socio-umanistice și modernizării învățământului”, 22-23 martie 2018.

Read More

Săptămâna ușilor deschise

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” anunță “Săptămâna ușilor deschise” și așteptă pe toți în ziua de 31 martie, 2018, în blocul II al universității la orele 10:30.

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială vă pregătește workshopuri și discuții deshise pe temele studenției, profesorilor, adaptării, asistența socială și multe alte. Veți avea posibilitatea de a interacționa cu cei mai de vază specialiști în domeniul psihologiei, asistenței sociale și pedagogiei.

Mai multe detalii găsiți aici www.upsc.md/ziua-usilor-deschise

Vă așteptăm, vă ghidăm și vă oferim cele mai calitative studii!

Workshop: „O țară independentă”

Astăzi, 26.03.18, la catedra de Asistență Socială a avut loc workshop-ul „O țară independentă”, cu specialiști din cadrul serviciilor sociale, la care s-a discutat despre rolul terapiei narative în prevenirea comportamentului adictiv la copii.

Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com