Show Sidebar Autentificare

Conferința științifică 2019 a profesorilor și cercetătorilor UPSC „Ion Creangă”

Pe data de 21.03.2019 colectivul profesoral de la Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială s-a întrunit în cadrul Conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPSC „Ion Creangă”. Au fost discutate în plen 3 prezentări cu impact profesional, toate diferite și foarte interesante. Le mulțumim mult d-nei decan Carolina Perjan, d-nei Dorina Ponomari si d-nei […]

Înmânarea solemnă a diplomelor de absolvire, promoția 2018

Pe 4 iulie 2018, la 11:00, vă invităm la înmânarea solemnă a diplomelor de absolvire a Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, promoția 2018! La eveniment se invită toți absolvenții – ciclul I secția zi și secția învățământ cu frecvență redusă și ciclul II masterat, cadrele didactice, șefii de catedre, metodiștii, dl rector, prorectorii și alte […]

Admitere 2018

ADMITEREA 2018 Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială este una din cele mai mari facultăți cu acest profil din R. Moldova, întrunind circa 1400 studenți. În prezent în cadrul facultății sunt pregătiți specialiști la următoarele specialități și specializări: Ciclul I, Licenţă Psihologie […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com